Kaupunkistrategian visio 2022 on Luontokaupunki – Kajaani kasvun kärjessä. Kaupunkistrategian mukaan vuonna 2022 Kajaani on kasvun kärjessä väestön hyvinvoinnissa, kaupungin vetovoimaisuudessa ja innovatiivisuudessa.

Vuoteen 2022 on enää kaksi vuotta. Mitä Kajaani on valmis tekemään päästäkseen tavoitteisiinsa?

Se mistä olen ylpeä, on että Kajaani on luontokaupunki. Luonto on lähellä, sen monimuotoisuutta tulee vaalia, eikä sitä pidä tuhota.

Se mistä olen huolissani, on Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan muutos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.11. Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan äänestyspäätöksillä. Päätökseen jätettiin kirjallinen 17 valtuutetun allekirjoittama eriävä mielipide. Päätökseen liitettiin myös 498 kuntalaisen allekirjoittama adressi Kruununpuodinmäen sillan poistamisesta osayleiskaavasta. Minä olen adressin ensimmäinen allekirjoittaja.

 

KAJAANIN jokivarren alue on yksi valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristöalue ja kulttuurimaisema-alue. Historialliseen kokonaisuuteen kuuluu alue rakennuksineen ja puistoineen. Alueella on myös muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Kainuun ympäristökeskus on antanut lausunnon vuonna 2000, ettei se pidä eri selvitysten perusteella tarkoituksenmukaisena Kruunupuodinmäen siltavaihtoehdon toteuttamista. Museovirasto ja Kainuun museo arvioivat yva-selostuksesta antamissaan lausunnoissa, että esitetyt Kruunupuodinmäen siltavaihtoehdot kulkevat harvinaisen museokohteen, eli tervakanavan yli, ja että ne toteutuessaan alentavat kohteen ympäristöarvoja samoin kuin nykyinen silta alentaa linnanraunioiden arvoa. Ely-keskus on todennut 2017, että Kruunupuodinmäen siltavaihtoehto edellyttää poikkeamisen hakemista luonnonsuojelulain mukaisista suojelusäännöksistä.

Mitä teki Kajaanin kaupunki? Kaupunki haki poikkeamisia luonnonsuojelulaista kaavaehdotuksesta erillisenä prosessina. Kainuun ely-keskus ei kuitenkaan myöntänyt vuonna 2018 luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa siltaratkaisulle.

Alueen ympäristövaikutusten arviointimenettely alkoi jo vuonna 1998. Tuosta on jo kulunut yli kaksikymmentä vuotta. Jotkut virkamiehet ja poliitikot ajavat edelleen vahvaa kulttuuriympäristön muutosta keskusta-alueelle. Kysymys: Eikö asiantuntijalausunnoille anneta mitään painoarvoa kulttuuriympäristön osalta?

 

OLEN käynyt nyt kolme kuukautta töissä Kajaanin ulkopuolella. Suuri hämmästyksen kohteeni on Kajaanin näkyvyys maakunnan ulkopuolella. En ole nähnyt Kainuun ulkopuolella yhtään uutista tai mainosta Kajaanista. Siis en positiivista, enkä negatiivista.

Kajaani kilpailee lähialueiden kanssa uusista veronmaksajista, yrityksistä, työntekijöistä, opiskelijoista ja matkailijoista. Mitkä ovat Kajaanin vetovoima ja pitovoima? Kajaanin väkiluku on laskenut noin 2,5 prosenttia 2010-luvulla, vaikka maakunnan sisällä Kajaani onkin yksi vetovoimaisimmista muuttoalueista. Jos Kajaani haluaa näkyä myös muualla kuin Kainuussa, jotain on tehtävä. Ei riitä, että yksittäiset henkilöt ja yritykset tekevät pr-työtä ja koettavat saada toimintansa pidettyä elinvoimaisena.

Alueellisesti ajateltuna Kajaani on maakunnan keskus. Vetovoimaisimmat matkailupaikat ja luontokohteet? – ovat jossain muualla kuin Kajaanissa.

 

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu.

 

https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/valtuustosta-viisaita-mita-on-kajaanin-vetovoima-173925927/?fbclid=IwAR3lGeSyafpB7PVUDpQIQlD8DJKPYUqeXtERHcik_ulLBV14EW-gjqjZsiY