Osallistuin muutama viikko sitten Vihreiden puoluekokoukseen Oulun vaalipiirin piirihallituksen valitsemana puoluekokousedustajana. Puoluekokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti vuosia 2020–2028 koskeva periaateohjelma.

Yhtenä periaateohjelman osana on sivistyksen ja koulutuksen kehittäminen. Periaateohjelman mukaan oikeus oppia ja saada opetusta läpi elämän kuuluu jokaiselle taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta, eikä koulutuksesta saa muodostua vain hyvistä lähtökohdista tulevien etuoikeus. Koulutuksen on oltava tasa-arvoista ja yhdenvertaista, saavutettavaa, pedagogisesti laadukasta ja maksutonta.

Onnistuuko Kajaani saavuttamaan näistä osin tavoitteet?

Varhaiskasvatuksen, peruskoulun, ammatillisten oppilaitosten, lukion ja koreakoulutuksen opettajakoulutuksen ja muun yleissivistävä koulutuksen tulisi olla laadukasta ja sitä pitäisi olla riittävästi tarjolla alueellisesti. Myös opettajien jatkokoulutuksen tulisi olla helposti saavutettavissa.

Aikaisemmin toimiessani Kajaanissa pääluottamusmiehenä, opettajien paikallisyhdistyksessä kuin ammattikorkeakoulun oman alani ammattijärjestön hallituksessa, sain huomata, että huoli sivistyksen ja koulutuksen laadukkaasta toiminnan jatkuvuudesta oli lähes arkipäiväistä.

Laadukas koulutus ja tutkimus edellyttävät vakaata, riittävää ja ennustettavaa rahoitusta kaikilla koulutusasteilla.

Toivonkin, että Kajaanin päättäjät ja kuntalaiset ottavat julkiseen keskusteluun laadukkaan koulutuksen merkityksen. Erityisesti nyt kun eletään digitalisaation aikakautta ja tilanne on muuttunut luokkaopetuksesta, ensin etäopetukseen ja monimuoto-opetukseen.

 

NYKYISESSÄ työssäni joudun lähes joka päivä miettimään ratkaisuja, miten paikkariippumattomasti voidaan hoitaa laadukas opetus ja työ. Kysymys kuuluukin, miten Kajaanissa opettajien tasa-arvoinen paikkariippumaton työ, digitaaliset valmiudet ja osaaminen on varmistettu ja miten oppilaiden ja opiskelijoiden digitaaliset valmiudet on huomioitu?

Digitaalinen valmius ei ainoastaan tarkoita, että digitaalisen opetuksen välineitä hankitaan jokaiselle, vaan miten myös pedagogisesti pystytään varmistamaan digitaalisten välineiden hallitseminen ja niiden kautta oppiminen. Valmiudet toimia digitaalisissa ympäristöissä ovat nykyajan kansalaistaitoja, joiden tulee olla opetuksen kulmakiviä läpi koko koulutuspolun. Laadukas opetus ja laadukas oppimiskokemus on jokaisen oikeus. Koulutuksen tulee tukea kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi ja antaa valmiudet osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Opettajien jaksamisesta on myös pidettävä huolta.

 

TOIVOTTAVASTI Kajaanissa voidaan olla ylpeitä omistajapoliittisista linjauksista, jotka kohdistuvat niin päivähoitoon, esiopetuksen, varhaiskasvatuksen, nuorisotaloihin, opetukseen laadukkaaseen järjestämiseen.

Lopuksi otan esille tilojen tarpeen. Kajaanissa on sekä laadukkaita oppimistiloja sekä sisäilmaltaan melko huonossa kunnossa olevia tiloja. Toivonkin, että jatkossa Kajaanin kaupungin omistamista, kunnostettavista tiloista tehdään monikäyttöisiä, laadukkaita, terveitä, usealle eri käyttäjäryhmälle sopivia tiloja ja tilojen käyttöasetetta lisätään mahdollisimman järkevästi, jotta niin tilojen hukkakäyttö jaa mahdollisimman pieneksi. Tehdään tiloista yhteisiä ”olohuoneita”. Ja samalla järkevöitetään hinnoittelua siten, että myös pienet harrastajaryhmät voivat käyttää julkisrahoitteisia tiloja harrastustoiminnassaan monipuolisesti.

 

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.

 

https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/valtuustosta-viisaita-koulutuksen-laadusta-tulee-huolehtia-189861027/?fbclid=IwAR1W8WeYq9Va2o4Vmsyio2NEwQRrjxJPuGnrb8IYXmoq8UiBnJmpM_lwZZM