Nykyinen kaivoslaki ei säätele riittävästi kaivosyritysten toimintaa.
Paikallisilla ei ole vaikutusmahdollisuuksia kaivosten lupaprosessissa, ympäristöarvoilla ei ole riittävää painoarvoa eikä yrityksiä ole aidosti velvoitettu huolehtimaan jälkipyykistä, jota kaivosmonttu alueelle jättää.
Kaivostoiminta vie usein voitot ulkomaille ja samaan aikaan hävittää paikallisilta mahdollisuudet omiin elinkeinoihin.
Näin ei tietenkään pitäisi olla. Viimeinen sana tulee aina olla niillä, ketkä seurauksista kärsivät.
Siksi me tarvitsemme kaivoslain pikaista uudistamista.