Vihreät esittää seuraavaa:

Vihreät esittää Suomen suurille kaupunkiseuduille uutta lähijunien pilottikokeilua, jolla palautetaan säännöllinen lähijunaliikenne ja vanhojen “lättähattujen” seisakkeet takaisin.

Kommenttini kokonaisuuteen:

Ratahankkeita arvioitaessa tulee huomioida alueiden tasa-arvoinen kohtelu henkilöliikenteen osalta. Samalla tulee huomioida työperäisen liikkuvuuden vaatima tarve ja elinkeinoelämän vaatima tavaraliikenteen infran tarve.

Kainuun ja Pohjois-Savon osalta haasteena on julkisten yhteyksin takaaminen eri kaupunkien ja kuntien välillä. Aikasäästö matkalla Kajaanista Kuopion kautta Helsinkiin nykyisen liikenteen osalta ei ole merkittävä  raideinfran ollessa nykyisellään.

Raideliikenteen kehittäminen kaksisuuntaiseksi Oulusta Kajaanin ja Kuopion kautta etelään olisi merkittävä parannus tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen sujuvoittamiseksi.

Alueellisesti tuettu kumipyörillä tapahtuva liikenne voitaisiin pitkällä aikavälillä siirtää nykyistä enemmän raideliikenteen hoidettavaksi. Vastustusta tämä toki tuo niille liikennöintiyrittäjille, jotka ovat investoineet pitkän matkan tavarakuljetuksiin.

Henkilöliikenteen osalta tulisi huomioida eri paikkakuntien välillä oleva nopea henkilöliikenne. Tällä hetkellä on helpompaa kulkea omalla autolla kuin kulkea junalla. Juna-asemille tapahtuva syöttöliikenne ja omien autojen vaatima pitkäaikaisen pysäköinnin vaatima tarve tulisi huomoida kokonaisuudessa.

Henkilöliikenteen parantaminen ja henkilöiden siirtyminen junamatkustajiksi vaatii myös asennemuutosta, poliittista tahtotilaa ja ohjausta. Samoin junalippujen kilpailukykyisyyden parantamista henkilöautolla matkustamiseen verrattuna.

Samoin kuin tavaraliikenteen vaatima lastausalueiden kehittäminen olisi huomioitava kokonaisuudessa.

Muokattu 3/2021 Linkki:  Kajaani-Kouvola-radaosan nopeudennostoselvitys