Julkaistu Helsingin Sanomissa 26.10.2022

MEDIASSA on ryöpsähtänyt esille kesäkuussa EU:n komission hyväksymä ehdotus vahingoittuneiden ekosysteemien ennallistamiseksi ja luonnon palauttamiseksi kaikkialla Euroopassa aina maatalousmaasta ja meristä metsiin ja kaupunkiympäristöihin. Kuinka moni päättäjä ja lehdistön edustaja on lukenut kyseisen ehdotuksen? Ja kuinka sitä osataan ymmärtää väärin?

Ehdotuksessa ja tiedotteessa todetaan selkeästi seuraavat asiat.

Luonnon ennallistaminen ei tarkoita luonnonsuojelua, eikä se automaattisesti lisää suojelualueita. Ennallistaminen ei estä taloudellista toimintaa. Ne, jotka ovat käyneet Euroopan eri maissa katsomassa, miten metsät on hävitetty Euroopan eri maista ja miten jätteitä käsitellään eri kaupungeissa, ymmärtävät, mistä on kyse. Myös Suomessa on tehty viimeisten viiden vuosikymmenen aikana päätöksiä, joista nyt jälkikäteen voidaan miettiä, olivatko ne viisaita: esimerkiksi soiden ojitukset, vaarallisten jätteiden upottaminen järviin ja kaupunkiympäristöjen jätevesien laskeminen puhdistamattomina vesistöihin, lisäksi torjunta-aineiden käyttö maataloudessa siten, että sillä on globaaleja vaikutuksia hyönteisiin ja tuotantoalueisiin.

On myös huomioitava se, että ennallistamistoimia toimeenpanevat hyötyvät merkittävästi ehdotukseen liittyvästä EU:n rahoituksesta: tämänhetkisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä myönnetään noin sata miljardia euroa luonnon monimuotoisuuteen liittyviin menoihin, myös ennallistamiseen. Ehdotuksen voi lukea täältä: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_3746.